TỔNG QUAN

DIỄN ĐÀN CHUYÊN MÔN

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

1.  Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Chi nhánh có được tham dự thầu không?.

 

2. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, trong trường hợp nhà thầu trước đó vẫn đủ khả năng thực hiện nhưng bên mời thầu muốn lựa chọn nhà thầu khác có được không?

 

3. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Giá hợp đồng trọn gói đối với hợp đồng tư vấn.

 

4. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Đề xuất nhân sự chủ chốt giống nhau trong hai gói thầu.

 

5. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Sai sót khi ghi tên gói thầu, tên nhà thầu trong thỏa thuận liên danh.

 

6. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp Hợp đồng lao đồng của lao động và xác nhận bảo hiểm là có đúng quy định?

 

7. Tư vấn đấu thầu: Hướng dẫn tô chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu Quốc Gia

 

8. Tư vấn đấu thầu: Các bước cơ bản tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

9. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Nhà thầu phụ có được ký hợp đồng trực tiếp và xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư không?

 

10. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Đối với hợp đồng trọn gói, khi giá trị nghiệm thu vượt giá trị hợp đồng được ký kết thì có được thanh toán theo giá trị nghiệm thu không?

 

11. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Khi một thành viên trong liên danh không hoàn thành hợp đồng thì thành viên còn lại có bị ảnh hưởng không?

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

TIN TỨC

TIN TỨC S&DINVEST

 

- Xác lập nhãn hiệu tập thể Gạo Bình Minh – Thanh Oai của thành phố Hà Nội.

 

- S&D INVEST tổ chức lễ trao bằng nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội.

 

- S&D INVEST triển khai thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

- S&D INVEST bảo vệ Hội đồng tài chính Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

- S&D INVEST bảo vệ thành công Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

- Tập huấn về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 

- S&D INVEST xây dựng thành công Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020.

 

- Từ ngày 01/01/2018, tất cả các đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

- Bộ câu hỏi Tự luận để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 

- Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018.

 

TIN KINH TẾ - PHÁP LUẬT - XÃ HỘI

 

- (BĐT) Tín hiệu tích cực từ hội nghị tiền đấu thầu.

 

- (BĐT) UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo triển khai và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động đấu thầu.

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 

3. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 5 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

 

4. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

 

5. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

 

6. Thông tư số 11 /2015/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

 

7. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08 tháng 09 năm 2015, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

8. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

9. Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

 

10. Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

 

11. Thông tư số 31/2014/TT-BYT, quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại Hồ sơ mời thầu mua thuốc

 

12. Từ ngữ trong quản lý và sử dụng ODA

 

13. Bối cảnh ODA Việt Nam 2011-2015

 

14. TTG chỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đấu thầu dự án ODA.

 

15. Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2019, Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

16. Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2018, quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

 

17. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

 

18. Nghị định số 95/2020/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

 

19. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.